Dysze ciśnieniowe

Dysze Multi-Power

 System Multi-Power - typ 1+4

Sposób pracy poszczególnych głowic obrotowych

Głowica półradialna (w tył) - typ HRR                  

Głowica radialna - typ RRD w koszu prowadzącym 3-6

Głowica wiertnicza - typ BRD

Głowica kombinowana - typ KRD

Kierowanie zamówień:

W skład zamówionego zestawu Multi-Power wchodzi wybrana głowica (spośród HRR, KRD lub RRD) oraz solidna waliza transportowa. Wszystkie dysze wyposażone są we wkłady ceramiczne. W przypadku wielkości nominalnych od 300 do 600 mm zalecamy użycie kosza prowadzącego 3-6. Przy większych średnicach należy stosować Multi-Power typ 7-12 .

 

Przedmiot-Nr.

Nazwa dyszy

Gwint łączący

kg

l x d w mm

Wkładki wymienne

Zastosowanie DN

11100305

MPD Dysza obrotowa 1+2 zawiera głowice KRD-/BRD

1/2" IG

2,5 kg

210 x 80

6xM6

100-250

11100306

MPD Dysza obrotowa 1+2 zawiera głowice KRD-/BRD

3/4" IG

2,5 kg

210 x 80

6xM6

100-250

11100307

MPD Głowica kombinacyjna TypKRD

3/8" IG

0,2 kg

39 x 50

4xM4

100-250

11100308

MPD Głowica wiercąca Typ BRD

3/8" IG

0,2 kg

39 x 50

5xM4

100-250

 

Dysze Multi-Power - typ 1+4

 

Jeden napęd dla czterech głowic obrotowych

Dysze Multi-Power typ 1+4 umożliwiają zastosowanie 4 różnych głowic obrotowych  na bazie jednego napędu. Dzięki nowatorskiej bezobsługowej koncepcji napędu dysze te doskonale nadają się do zastosowań kombinowanych z odzyskiwaniem wody.

Obszary zastosowań:

-oczyszczanie średnio lub silnie zanieczyszczonych rur i kanałów ściekowych od DN 200 mm

-w zależności od użytej głowicy obrotowej w celu: usuwania drobnych korzeni, przywartych osadów, osadów tłuszczowych, zatorów oraz złogów szlamu i materiałów budowlanych

-w przypadku kanałów i odcinków doprowadzających o średniej i znacznej długości

-przy użyciu pojazdów do spłukiwania z odzyskiwaniem wody

Sposób działania:

-4 różne głowice obrotowe są przykręcane na ceramicznie łożyskowany element obrotowy napędu, który doprowadza wodę bezpośrednio do głowicy dyszy. Rotacja jest wytwarzana przez kąt uderzenia 'rozpylacza głowicy'.

-Eliminuje się przy tym występujące w przypadku standardowych dysz obrotowych zużycie powierzchni bieżnej i utartę mocy.

-Ruch naprzód zapewnia napęd uzyskiwany z 6 dysz ceramicznych

 

Sposób działania 4 możliwych głowic obrotowych uwidoczniono na grafikach na.

  

 

Multi-Power - typ 7-12

 

Oczyszczanie profili o znacznych przekrojach i profili specjalnych

Przy użyciu Multi-Power 7-12 oraz ró¿nych g³owic czyszcz¹cych i lanc istnieje mo¿liwoœæ profesjonalnego oczyszczania niemal¿e wszystkich profili o znacznych przekrojach i profili specjalnych.

Obszary zastosowań:

-oczyszczanie ciśnieniowe profili o znacznych przekrojach i profili specjalnych lekko zanieczyszczonych i przywartych osadów od DN 700 mm

-w zależności od użytej głowicy czyszczącej do oczyszczania bezsmugowego ściany rury

-przy użyciu pojazdów do spłukiwania z odzyskiwaniem wody

Sposób działania:

-Także tutaj znajduje zastosowanie znany z Multi-Power typ 1+4 (strony 5-6) napęd łożyskowany ceramicznie.

-Dla zapewnienia bardziej bezpośredniej obróbki ścian rur stosuje się lance różniące się formą, długością i użytymi dyszami. Na jednej głowicy lancetowej można w sposób kombinowany zastosować do 4 lanc. Rotacja jest wytwarzana przez kąt zakrzywionych lanc.

System Multi-Power - typ 1+4

 

Sposób pracy poszczególnych głowic obrotowych

Głowica półradialna (w tył) - typ HRR                  

Głowica radialna - typ RRD w koszu prowadzącym 3-6

Głowica wiertnicza - typ BRD

Głowica kombinowana - typ KRD

Kierowanie zamówień:

W skład zamówionego zestawu Multi-Power wchodzi wybrana głowica (spośród HRR, KRD lub RRD) oraz solidna waliza transportowa. Wszystkie dysze wyposażone są we wkłady ceramiczne. W przypadku wielkości nominalnych od 300 do 600 mm zalecamy użycie kosza prowadzącego 3-6. Przy większych średnicach należy stosować Multi-Power typ 7-12 ,

 

Multi-Power - typ 7-12

 

Oczyszczanie profili o znacznych przekrojach i profili specjalnych

Przy użyciu Multi-Power 7-12 oraz ró¿nych g³owic czyszcz¹cych i lanc istnieje mo¿liwoœæ profesjonalnego oczyszczania niemal¿e wszystkich profili o znacznych przekrojach i profili specjalnych.

Obszary zastosowań:

-oczyszczanie ciśnieniowe profili o znacznych przekrojach i profili specjalnych lekko zanieczyszczonych i przywartych osadów od DN 700 mm

-w zależności od użytej głowicy czyszczącej do oczyszczania bezsmugowego ściany rury

-przy użyciu pojazdów do spłukiwania z odzyskiwaniem wody

Sposób działania:

-Także tutaj znajduje zastosowanie znany z Multi-Power typ 1+4 napęd łożyskowany ceramicznie.

-Dla zapewnienia bardziej bezpośredniej obróbki ścian rur stosuje się lance różniące się formą, długością i użytymi dyszami. Na jednej głowicy lancetowej można w sposób kombinowany zastosować do 4 lanc. Rotacja jest wytwarzana przez kąt zakrzywionych lanc.


Przedmiot-Nr.
Nazwa dyszy
Gwint łączący
kg
11100330 MP Rotierdüse für DN 700-1200 mm mit Rotationskopf 1 1/4" 37,0
11100340

MP-Lanzenkopf 2 für 700-1200 mm zur Aufnahme von 2 Reinigungslanzen

3/8" 1,5
11100341

MP-Lanzenkopf 4 für 700-1200 mm zur Aufnahme von 4 Reinigungslanzen

3/8" 1,5
11100333 MP-Düsenlanze Typ R+F 700-900 / für Rund- u. Flachstrahleinsätze M10x1
0,3
11100334

MP-Düsenlanze Typ Twister 700-900 / TW-Einsätze nur für Reinwasser

 


0,6

11100335

MP-Düsenlanze Typ R+F 900-1200 / für Rund- u. Flachstrahleinsätze M10x1

 


0,4

11100336

MP-Düsenlanze Typ Twister 900-1200 / TW-Einsätze nur für Reinwasser

 


0,7« powrót