Korki i pakery do kanalizacji

Pakery

Pakery naprawcze P, FP, DP i HP zostały opracowane dla zastosowań związanych z renowacją kanałów. Są używane przy naprawie lokalnych uszkodzeń kanałów i rurociągów względnie przy ich naprawie kroczącej. Nadają się przede wszystkim do usuwania uszkodzeń na skutek pęknięć, przecieków, przesunięć, korzeni i korozji. Pakery naprawcze dostarczane są dla rur o wielkościach nominalnych od 70 do 800 mm. Istnieje kilka wersji pakerów naprawczych: pakery krótkie, pakery elastyczne, pakery do przyłączy domowych i pakery długie.
Wszystkie rodzaje wyprodukowane są ze specjalnej mieszanki gumowej, gwarantującej wysoką elastyczność i trwałość  pakerów.

Metalowe korpusy pakerów wykonane są ze stali nierdzewnej. Naprawa przebiega w ten sposób, że pozbawiony
ciśnienia paker z matą z tkaniny z włókna szklanego i żywicy syntetycznej, pod obserwacją przy użyciu kamery,
przemieszczane jest bezpośrednio do miejsca uszkodzenia rurociągu i po dostarczeniu ciśnienia przyciskany jest do ściany rury. Żywica syntetyczna przedostaje się z maty do pęknięć i szczelin i utwardza się. Miejsce uszkodzenia i mata łączą się trwale. Po przemienieniu się maty w statycznie nośną krótką rurę z otworem przelotowym, paker naprawczy pozbawiany jest ciśnienia i usuwany z rurociągu.« powrót