Korki i pakery do kanalizacji

Zamknięcia pneumatyczne

Korki (balony) zamykające do rur i kanalizacji są przeznaczone do szybkiego i niezawodnego uszczelniania i zamykania kanaków, rurociągów i przyłączy

odwadniających. Znajdują zastosowanie przede wszystkim przy naprawach, konserwacji, w razie wypadków oraz przy badaniu szczelności przy użyciu wody lub powietrza zgodnie z normą DIN EN1610 nowo układanych lub naprawianych rurociągów.

Poduszki uszczelniające są zatem stosowane przez różnorakie przedsiębiorstwa gospodarki wodno-kanalizacyjnej, budownictwo, przemysł, ratowników i straż pożarną.

Korki uszczelniające do rur są wykonane z wysokiej jakości materiału kauczukowego z osnową tkaną. Są odporne na działanie czynników pogodowych i temperatury (w zakresie temperatur od -30oC do 80oC), wody użytkowej i ścieków, a częściowo także na działanie chemikaliów.

Seria wyrobów składa się z 23 wersji standardowych o średnicy od 50 mm do 1600 mm.

Wszystkie poduszki uszczelniające podlegają kontroli ciśnieniowej o wartości 1,3-krotności ciśnienia roboczego i wytrzymują  przeciwciśnienie 10 lub 5 m WS.

Do każdej poduszki uszczelniającej dołączona jest krótka instrukcja obsługi.

 

Podstawowymi zaletami zamknięć są:

 • zasilanie wszędzie dostępnymi źródłami powietrza z butli ciśnieniowych, sprężarek samochodowych, przenośnych, czy nawet pompek samochodowych;
 • łatwość transportu i magazynowania (małe gabaryty, niewielki ciężar);
 • możliwość zainstalowania w najbardziej niedostępnych miejscach rurociągów i kanalizacji
 • prosty, bezpieczny i wyjątkowo krótki czas montażu zestawu;
 • szybkie napełnianie powietrzem z alternatywnych źródeł umożliwiające zablokowanie lub uszczelnienie rurociągów;
 • odporność na ciecze w zakresie pH 2-12 przy temperaturze 40°C

CO UZYSKUJEMY DZIĘKI ZAMKNIĘCIOM?

 • Możliwość zabezpieczania terenu i środowiska przed skażeniami przy awarii rurociągów, zbiorników, cystern samochodowych ze środkami szkodliwymi.
 • Poprawa warunków i ułatwienie pracy ekipom remontowym i awaryjnym czy ratownictwa technicznego.
 • Znaczne oszczędności ekonomiczne wynikające z:
  • ograniczenia wycieków mediów,
  • zapewnienia częściowego dopływu wody także w trakcie awarii i jej usuwania (ważne dla placówek wymagających ciągłego zaopatrzenia w wodę - szpitale, gastronomia, przemysł spożywczy),
  • możliwość znacznego przyśpieszenia prac podczas remontów i awarii sieci.

 

Pobierz nasz katalog« powrót