SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi

Działalność prowadzona przez firmę UNIMARK Sp. z o.o. swoim zasięgiem
obejmuje cały teren Polski. Posiadamy oddział w Mysłowicach. Oferujemy
kompleksowe usługi związane z monitoringiem, czyszczeniem i bezwykopową
renowacją systemów kanalizacyjnych oraz urządzeń ochrony środowiska
(separatory, zbiorniki). Sprzedajemy maszyny i urządzenia do
czyszczenia, monitoringu rur i kanalizacji oraz akcesoria związane z
utrzymaniem systemów kanalizacyjnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę,
doświadczony, dyspozycyjny i przeszkolony personel.Usługi wykonujemy szybko i efektywnie przy użyciu nowoczesnego sprzętu.
Stosowane przez nas technologie, maszyny, sprzęt i materiały są w pełni
bezpieczne i przystosowane dla potrzeb rynku. Wieloletnia praktyka i
doświadczenie podpowiada nam jak ciągle ulepszać nasze usługi.Specyfika robót oraz współpraca z klientami takimi jak Rafinerie,
Cementownie, Zarządcy dróg i sieci kanalizacyjnych, uczuliły nas na
szczególne przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska. Działamy
zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi na wytwarzanie i
transport odpadów niebezpiecznych. Wszystkie czynności wykonywane w
firmie oparte są o wdrożony system jakości ISO 9001:2000.


› Bezwykopowa renowacja i modernizacja

› Monitoring

› Budowa i montaż separatorów

› Wytwarzanie, transport i utylizacja odpadów

› Czyszczenie i udrażnianie