SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Polityka jakości

UNIMARK działa w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością od marca 2004. W dniu 30.07.2004 w naszej firmie został przeprowadzony audyt certyfikacyjny, dokonany przez audytorów niezależnej uznanej jednostki certyfikacyjnej BVQI.
Milo nam poinformować, że w wyniku pozytywnej oceny uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001.

Nadrzędnym celem firmy UNIMARK Sp. z o.o. jest posiadanie i doskonalenie organizacji zorientowanej na Klienta. Zadowolony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczowym elementem strategii firmy i gwarancją jej sukcesu.

Deklarujemy, że:
  • Oferowane przez nas maszyny i urządzenia oraz usługi czyszczenia, monitoringu i renowacji kanalizacji spełniają wymagania i oczekiwania Klientów.
  • Dążymy do satysfakcji klienta.
  • Nasi pracownicy są świadomi swojego wpływu na jakość wykonywanych usług i zadowolenie Klientów.
  • Kwalifikacje pracowników są systematycznie podnoszone.
  • Przestrzegamy obowiązujące przepisy prawa.
  • Nasze wyposażenie jest unowocześniane zgodnie z rozwijającą się techniką.
  • Działamy w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001
  • Doskonalimy System Zarządzania Jakością.
Zatwierdził :
Prezes Zarządu
Marek Hydzik