SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Kontakt

siedziba:
UNIMARK Spółka z o.o.

34-100 Wadowice
ul. Niwy 38

Dział usług:
tel. +48 33 823 42 89
tel. +48 606 809 333
fax +48 33 872 05 16
biuro@unimark.pl

Dział handlowy:
tel. +48 33 823 42 89
tel. +48 602 589 745
fax +48 33 872 05 16


filia:
Mysłowice
41-404 Mysłowice
ul. Fabryczna 5a

tel. +48 (32) 223 00 14
tel. +48 668 674 499
fax +48 (32) 223 69 23
myslowice@unimark.pl


NIP: 687-000-57-86
NIP UE: PL 6870005786
REGON 370005798
ING Bank Śląski SA O/Wadowice
numer konta 81 1050 1100 1000 0001 0000 0496
KRS 0000087155, Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 350.000,00zł
Nr rejestrowy BDO 000034300