SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi » Czyszczenie i udrażnianie » Czyszczenie urządzeń ochrony środowiska (Separatory, osadniki, piaskowniki, zbiorniki)

Czyszczenie i utrzymanie urządzeń ochrony środowiska (separatory, osadniki, piaskowniki, zbiorniki) prowadzimy zgodnie z posiadanymi
zezwoleniami i decyzjami administracyjnymi na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych. Posiadamy zatwierdzone programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi we wszystkich obsługiwanych powiatach na terenie Polski. Do czyszczenia urządzeń oczyszczających wykorzystujemy pojazdy z recyklingiem oraz beczki o pojemnościach od 6m3 do 24m3. Na odbiór odpadów niebezpiecznych mamy podpisane umowy z jednostkami utylizującymi.