SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi » Wytwarzanie, transport i utylizacja odpadów » Utylizacja odpadów

Wszystkie wytwarzane i transportowane odpady zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne odwozimy do zakładów utylizacji z którymi mamy podpisane umowy na odbiór odpadów i ich utylizację.