SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi » Wytwarzanie, transport i utylizacja odpadów » Transport innych odpadów

Transport odpadów innych niż niebezpieczne wykonujemy zgodnie z posiadaną decyzją administracyjną na transport odpadów na terenie całego kraju. Transport wykonywany jest specjalistycznymi pojazdami zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska i Ustawy o odpadach.