SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi » Wytwarzanie, transport i utylizacja odpadów » Wytwarzanie odpadów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach posiadamy decyzje administracyjne zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne na terenie wszystkich gmin na których wykonujemy usługi związane z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Specjalizujemy się w odpadach olejowych (szczególnie z grupy 13 05) ale posiadamy decyzje na większość odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.