SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi » Monitoring » Próby szczelności kanałów

Posiadamy wszelkie możliwe średnice korków do uszczelnienia i zamknięcia kanałów, zarówno zamykające pełne jak i przepływowe. Badania szczelności wykonujemy metodą "mokrą" poprzez zamknięcie jednego końca korkiem bez przepływu a z drugiej strony korkiem przepływowym z manometrem. Po wypełnieniu kanału pomiędzy korkami wodą pod stałym grawitacyjnym ciśnieniem mierzony jest spadek
wysokości słupa wody spowodowany wydostaniem się wody przez ewentualne nieszczelności. Posiadamy również zestawy do prób szczelności
powietrznych.