SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi » Bezwykopowa renowacja i modernizacja » Ciasno pasowane

Technologie bezwykopowe / Ciasno pasowane / Rękaw żywiczny (np. SAERTEX  Liner)


    Wykładzina (rękaw) SAERTEX Liner produkowana przez Saertex MultiCom GmbH jest przeznaczona do bezwykopowych renowacji grawitacyjnych kanałów i przewodów technologicznych. Zalety wykładziny to krótki czas potrzebny na instalację, możliwość projektowania parametrów wytrzymałościowych wykładziny, możliwość stosowania do naprawy przewodów kołowych, owalnych, prostopadłościennych oraz bardzo dobre właściwości
hydrauliczne. Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie instalacji wykładziny SAERTEX Liner i jej stosowania w okrągłych i owalnych kanałach sanitarnych, deszczowych i ogólnospławnych.

  Podstawowym  materiałem używanym w technologii SAERTEX Liner jest tkany rękaw z włókien szklanych ECR lub Advantex. Nasącza się go w sposób podciśnieniowy żywicą poliestrową lub winyloestrową. W celu zabezpieczenia rękawa do jego środka oraz na zewnątrz wkładana jest folia PEHD.  Tak przygotowany rękaw jest następnie pakowany do drewnianych skrzyń izotermicznych i dostarczany na plac budowy. Następnie rękaw wprowadzany jest poprzez studnie kanalizacyjną do remontowanego odcinka. Równocześnie można wprowadzić wykładzinę na długości kilku odcinków pomiędzy studniami. Rozmieszczenie przykanalików do poszczególnych domów jest łatwe do ustalenia, ponieważ w tych miejscach powstają wyraźnie widoczne wybrzuszenia wykładziny. Zlokalizowanie punktów i wykonanie otworów dla połączeń jest łatwe z wnętrza rury przy zastosowaniu kamery i robota z wiertłem frezującym.

  Następnie rękaw poddawany jest działaniu pary - ciśnienie wewnętrzne rozszerza go i powoduje równomierne przyleganie  do wewnętrznych wymiarów naprawianej rury, a  zwiększona temperatura utwardza żywice poliestrową lub winyloestrową. Nie pozostaje pusta przestrzeń obwodowa między starą rurą i wykładziną.  Ciągła wykładzina wykonana z materiału SAERTEX Liner zapewnia znakomity przepływ w rurociągu. W porównaniu ze starymi rurami przepustowość naprawionych przewodów zazwyczaj zwiększa się.


 

 
Technologie bezwykopowe / Ciasno pasowane / Wykładzina


  Ciasno pasowana wykładzina Omega-Liner®  stanowi niezawodne rozwiązanie w przypadku naprawy rur kanalizacyjnych. Przy wprowadzaniu specjalnie odkształconej wykładziny jej przekrój jest zmniejszony o 30-40%, dzięki czemu wykładzina przechodzi przez przewężenia bez uszkodzeń. Podwyższona temperatura powoduje przywrócenie wykładzinie jej okrągłego kształtu, zaś zwiększone ciśnienie zapewnia rozszerzenie się wykładziny do wewnętrznych rozmiarów istniejącej rury.  W efekcie uzyskiwana jest zawsze ciągła rura bez połączeń na całym odcinku między studniami kanalizacyjnymi. Naprawiony rurociąg jest jak nowy. Metoda Omega-Liner®   może być stosowana w szerokim zakresie średnic – od DN 100 do DN 500. Dzięki znakomitym właściwościom wykładziny przepustowość rury kanalizacyjnej nie zostaje zmniejszona, lecz nawet zwiększa się. Wykładzina Omega-Liner® jest znakomita w przypadkach pęknięć, ubytków i niewielkich przemieszczeń w starej rurze.

  System Omega-Liner® posiada aprobatę techniczną nr AT/99-02-0817 wydaną przez COBRTI.

  Produkt Omega-Liner® został specjalnie opracowany przez firmę Uponor jako wykładzina do rurociągów. Na etapie produkcji, wykładzina w kształcie rury jest odkształcana w celu zmniejszenia jej przekroju, co ułatwia transport i wprowadzanie. Rozgrzana wstępnie wykładzina jest wystarczająco giętka, by mogła przy wprowadzaniu pokonać przejście przez kanalizacyjną studnię inspekcyjną do naprawianej rury. Dzięki pamięci materiału wprowadzona wykładzina odzyskuje swój pierwotny kształt pod działaniem podwyższonej temperatury. Sztywność obwodowa wykładziny wynosi ponad 8 kN/m2 (T8 lub SN8), co odpowiada wytrzymałości nowej rury. Materiał wykładziny Omega-Liner® jest opatentowany.

  Odkształcona wykładzina Omega-Liner® jest łatwa do wprowadzenia do naprawianego rurociągu przez studnię rewizyjną. Równocześnie można wprowadzić wykładzinę na długości kilku odcinków pomiędzy studniami. Rozmieszczenie przykanalików do poszczególnych domów jest łatwe do ustalenia, ponieważ w tych miejscach powstają wyraźnie widoczne wybrzuszenia wykładziny Omega-Liner®. Zlokalizowanie punktów i wykonanie otworów dla połączeń jest łatwe z wnętrza rury przy zastosowaniu kamery i robota z wiertłem frezującym.

  Zwiększona temperatura powoduje « powrót wykładziny do jej pierwotnego kształtu, zaś ciśnienie wewnętrzne rozszerza ją równomiernie do wewnętrznych wymiarów naprawianej rury. Nie pozostaje pusta przestrzeń obwodowa między starą rurą i wykładziną.

  Ciągła wykładzina Omega-Liner® wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na zużycie zapewnia znakomity przepływ w rurociągu. W
porównaniu ze starymi rurami przepustowość naprawionych przewodów zazwyczaj zwiększa się.