SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

 

 

Nasze usługi » Bezwykopowa renowacja i modernizacja » Luźno pasowane

Technologie bezwykopowe / Luźno pasowane / Rura ciągła (długi reling)


  Uwzględniając znacznie korzystniejszych parametrów hydraulicznych nowych przewodów (głównie współczynnika chropowatości K) na zastosowanie  metod renowacji zmniejszających średnice wewnętrzne przewodów tzw. luźno pasowane.

 

  System Flexoren®® opracowany i opatentowany przez firmę Uponor stanowi metodę naprawy rur kanalizacyjnych przy pomocy wykładziny. Rura Flexoren® jest zgrzewana z odcinków tworząc jeden ciąg na całej odległości między studniami kanalizacyjnymi.

  Wprowadzanie odbywa się przez studnię. Zgrzewanie przeprowadzane jest na powierzchni i nie jest szkodliwe dla środowiska. Wykładzina Flexoren® jest szybka w montażu i stanowi najbardziej ekonomiczną alternatywę, zwłaszcza w przypadkach naprawy długich przewodów kanalizacyjnych. Flexoren® nadaje się również znakomicie do naprawy rur  z łukami.

 

  Metoda Flexoren® jest doskonała do naprawy bezciśnieniowych rur kanalizacyjnych o średnicy 125-300 mm. Wewnętrzna średnica
dotychczasowej rury zostaje co prawda zmniejszona, ale najczęściej jest to rekompensowane poprawą przepływu i wysokim poziomem samooczyszczania.


  Dzięki wysokiej odporności materiału na zużycie, rury naprawione metodą Flexoren® są bardzo wytrzymałe. Ponadto metoda ta znacznie
zwiększa wytrzymałość konstrukcyjną rurociągu. Sztywność obwodowa wykładziny wynosi 4kN/m2 (SN4) oraz 8kN/m2 (SN8).

  Karbowana na zewnątrz i gładka wewnątrz dwuścienna rura wygina się w kierunku wzdłużnym, ale zachowuje niezmienną średnicę. Poza tym jej wnętrze pokryte jest warstwą polietylenu wysokiej gęstości, co poprawia przepływ. Odcinki rur są zgrzewane wraz ze specjalnie opracowanym pierścieniem PEX do zgrzewania.

  Połączenia są równie jak poszczególne odcinki wykładziny wytrzymałe na ciśnienie i tarcie związane z przepływem ścieków.

  Materiał, z którego wykonana jest wykładzina, jest szczególnie odporny na ścieranie. Dzięki temu przepływ przez naprawioną rurę jest bardzo dobry przez cały okres jej eksploatacji.

  Ewentualne łuki w rurach kanalizacyjnych nie stanowią przeszkody przy wykonywaniu naprawy z zastosowaniem giętkiej wykładziny Flexoren®.
 
Technologie bezwykopowe / Luźno pasowane / Krótkie moduły (krótki reling)


  W przypadku wykładziny MaxiLine®, nowa rura z tworzywa sztucznego w odcinkach jest wpychana w istniejąca rurę kanalizacyjną. Wprowadzanie wykładziny odbywa się przez studnie kanalizacyjne i polega na wstawianiu odcinków długości 50 cm w dotychczasowy przewód kanalizacyjny. Metoda ta jest szybka i nie wymaga uprzedniego wykonania wykopów. Przy pomocy urządzenia hydraulicznego możliwy jest montaż nawet kilkuset odcinków w jednym cyklu.

 

  Krótkie moduły rurowe najlepiej nadają się do naprawy bezciśnieniowych rur kanalizacyjnych o średnicy 150-500 mm. Wewnętrzna średnica rury zostaje zmniejszona z porównaniu z pierwotną wielkością, ale własności modułów zapewniają znacznie lepszy przepływ niż dotychczasowa, zużyta rura betonowa lub kamionkowa.

  Metoda modułów sprawdza się ponadto doskonale w gęsto zaludnionych obszarach.

  Wprowadzanie modułów odbywa się poprzez studnie kanalizacyjne, zatem nie powoduje praktycznie żadnych przerw w ruchu drogowym. Metoda jest szybka i nie wymaga uprzedniego wykonania wykopów. Jest to bardzo konkurencyjna metoda w przypadkach, gdy odcinek kanału wymagający naprawy jest krótki.

  Moduły wykonane są z polipropylenu przez formowanie wtryskowe, konstrukcja jest bardzo odporna na obciążenia mechaniczne, uderzenia oraz działanie chemikaliów. Metoda produkcji zapewnia też dużą dokładność pod względem wymiarów. Niezawodność połączeń kielichowych jest zagwarantowana dzięki dokładnemu pasowaniu i odpornym na tarcie gumowym uszczelkom pierścieniowym. Sztywność obwodowa modułów wynosi SN8.

  Polipropylen o wysokiej udarności zachowuje doskonałe własności również w niskich temperaturach. Ponadto jest odporny na wysokie
temperatury ścieków i niskie temperatury przy montażu, tarcie i działanie chemikaliów, a także ciał stałych zawartych w ściekach.

  Wysoka dokładność wymiarowa i zastosowanie uszczelek gumowych w modułach gwarantuje uzyskiwanie bardzo ścisłych i niezawodnych połączeń. Konstrukcja połączenia pozwala na brak współliniowości łączonych odcinków wykładziny rzędu 4 stopni/m.

  Dzięki technologii formowania wtryskowego i własnościom polipropylenu możliwa jest produkcja modułów o sztywności obwodowej do 40 kN /m2.

  Naprawa rur metodą krótkich modułów obejmuje połączenie wprowadzonej wykładziny z nowymi kinetami, które montowane są w starych studniach kanalizacyjnych. W razie potrzeby wykładzina jest kotwiona przez iniekcję pianobetonu w przestrzeń międzyrurową.


   

   

   

  

Technologie bezwykopowe / Luźno pasowane / Długie moduły (sliplining)


  W metodzie tej odcinki wykładziny są łączone przez zgrzewanie i wsuwane do istniejącej rury. Średnica wsuwanej wykładziny musi być
mniejsza niż wewnętrzna średnica naprawianej rury. Wykopy w powierzchni gruntu są niezbędne jedynie na początku i na końcu naprawianej rury, a także w miejscach wykonywanych odgałęzień.

 

  Wykładziny wsuwane Uponor mają szereg zastosowań. Mogą być używane do naprawy ciśnieniowych oraz bezciśnieniowych rur kanalizacyjnych, rur wodociągowych i gazowych. Średnica wykładziny jest mniejsza niż pierwotnej rury, co powoduje zmniejszenie przepustowości. Przy naprawach rur kanalizacyjnych właściwości wykładziny z tworzywa sztucznego są pod względem przepływu znacznie lesze niż np. rur betonowych, co oznacza, że przepustowość rury po naprawie jest z reguły wystarczająca. W metodzie tej stosowane są wykładziny Uponor PEX, ProFuse oraz wykonane z HDPE.